036-2911578    info@prolympiaakademin.se Log-in

Om oss

Prolympia Akademin

Prolympia är i ett vidare perspektiv inte bara en skola, utan också en aktör som socialt, etiskt och hälsobringande vill verka för en optimerad utvecklingsmiljö – skola, idrott, personell för barn och ungdomar baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Från denna syn vill därmed Prolympia ta ett vidare ansvar än att bara vara en skolhuvudman, till att också via sin värdegrund och arbetssätt därmed medverka till samhällsnytta avseende kunskap-idrott-hälsa. CSR projektet ProlympiaAkademin startader 2013 och beskriver företagets sociala åtaganden utanför dess kärnverksamhet samt bidrag till samhällets vidare idrott-hälsa utveckling. Samarbetet med föreningar och näringsliv utvecklar svensk skola-idrott utifrån ett helhetsperspektiv. Vi erbjuder tillsammans med några av Sveriges ledande kompetenser tjänster och samarbeten inom skolutveckling, sportcamps, beteendevetenskap och idrottens talarforum.

 
 

”Prolympias helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling”

 
 
5bc66721125d78de7a9c54d1c2c22f
 
Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet