036-2911578    info@prolympiaakademin.se Log-in

Idrottens talarforum

HenrikLilja

Idrottspsykologisk rådgivare

Henric har gedigna akademiska meriter och stor erfarenhet att arbeta med prestationsutveckling och mental träning med såväl grupper som individer. Oavsett om det är inom näringslivet eller inom idrotten är prestationspsykologi och mental träning ett ämne som kan bidra till utveckling, välmående och optimala prestationer. Henric Föreläser och bidrar med kunskaper för såväl elit- breddidrottsföreningar och näringslivet.

Genom ProlympiaAkademin kan Henric erbjuda såväl föreläsningar, workshop som rådgivning inom ämnet prestation och idrottspsykologi.

Välkommen med din förfrågan!