036-2911578    info@prolympiaakademin.se Log-in

Nyheter

måndag, september 15th, 2014

Ambitionen med samarbetet är skapa optimala förutsättningar petersvensk skolans elever att kombinera skola och idrott.  I utvecklingsarbetet under 2014 kommer det fokuseras på organisationsutveckling, rollfördelningar, kommunikation, samarbetet med föreningar och utveckla samt tydliggöra vårt koncept.